The Company is a fully owned subsidiary of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with the head office located in Warsaw, Poland (https://www.pkobp.pl/).

Print