Spółka prowadzi działalność finansową, głównie poprzez pozyskiwanie środków finansowych z rynków międzynarodowych w drodze emisji obligacji oraz poprzez pożyczanie pozyskiwanych funduszy spółkom Grupy Kapitałowej Banku, w tym PKO Bankowi Polskiemu SA.

Obligacje wyemitowane przez PKO Finance AB (aktywne serie)

Data emisjiWartość nominalnaWalutaTermin zapadalnościStopa procentowaISIN
25.07.201250 000 000EUR25.07.20224,000%XS0806803507
26.09.20121 000 000 000USD26.09.20224,630%XS0783934085

Obligacje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luxemburgu.

Drukuj