PKO Finance AB är ett publikt aktiebolag med huvudkontor i Stockholm.

Organisationsnummer: 556 693-7461

Aktiekapital: 5,547,358 EUR

Antal aktier: 500,000

Trycket